Stroje

Naše strojní vybavení tvoří z 90 % švýcarské dlouhotočné automaty TORNOS a pro doplňkovou výrobu CNC soustruh japonské značky Nakamura-Tome. Všechny naše stroje disponují nejméně 8 řízenými osami, protivřetenem a poháněnými nástroji na většině pozic obou vřeten. Všechny stroje jsou vybaveny automatickým podavačem tyčí délky 3m, Nakamura umožňuje i zpracování profilových tyčí (např. 6HR, 4HR). V malých průměrech do 10 mm disponujeme největší instalovanou kapacitou v zakázkovém obrábění v ČR. Jednotlivé typy našich strojů jsou:

  • TORNOS Deco 10
  • TORNOS EvoDeco 10
  • TORNOS Deco 20
  • Nakamura-Tome WT-150

Složení strojního parku nás tedy předurčuje k sériové výrobě tvarově náročnějších a přesných dílů, nejlépe osově souměrných, vyráběných tzv. v jedné operaci (tzn. ze stroje padá hotový díl). Minimální výrobní série na jedno seřízení se pohybují od 5.000 ks u složitých dílů po 20.000 ks u dílů jednodušších. Kusovou výrobou se nezabýváme. Výjimku tvoří vzorkování sériové výroby pro naše zákazníky.

Další možnosti

Na námi vyrobených dílech je možné provádět další úpravy a operace jako popis mikrobodem, odjehlení, ať ruční nebo strojní, 100% kontrola určených rozměrů. V kooperaci zajišťujeme povrchové úpravy a kalení, případně 3D měření. Dále provádíme např. lisování a drobné montáže, případně balení do speciálních obalů dle požadavku konkrétního zákazníka.