Výrobky

Naše typické výrobky pokrývají celé spektrum rozměrů od 1 do 50 mm průměru, typově od tvarově jednodušších, ale přesných výrobků typu pouzdro po tvarově nejnáročnější výrobky používané v regulaci plynů a kapalin stejně jako součásti vstřikovacích systémů.